Κατασκευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων - Σχεδίαση ιστοσελίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Σχεδίαση ιστοσελίδων

Η Alpha SEO και οι συνεργάτες της αναπτύσσουν απαιτητικά project κατασκευής ιστοσελίδων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Η κατασκευή και σχεδιασμός της κάθε ιστοσελίδας γίνεται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της.

Επίσης λαμβάνονται αυστηρά υπόψιν οι προδιαγραφές κατασκευής και δόμησης της εκάστοτε ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερη προς τις μηχανές αναζήτησης (on page seo).

Στόχος για κάθε ιστοσελίδα που δημιουργούμε είναι να παρουσιάζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.


Βασικοί τύποι ιστοσελίδων

Στατικές ιστοσελίδες: Οι στατικές ιστοσελίδες αναλαμβάνουν την σαφή ενημέρωση των επισκεπτών τους δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση των υπηρεσιών και των προϊόντων της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτόν τον τύπο ιστοσελίδων τον επιλέγουμε σε ιστοσελίδες με σχετικά λίγες υποσελίδες και για ιστοσελίδες που δεν χρειάζονται συχνά ανανέωση.


Δυναμικές ιστοσελίδες: Οι δυναμικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν προϊόντα ή υπηρεσίες όπως και οι στατικές. Οι δυναμικές ιστοσελίδες μέσω της βάσης δεδομένων που διαθέτουν δίνουν την δυνατότητα της εύκολης διαχείρισης τους (αλλαγή κειμένων, δημιουργία νέων υποσελίδων, προσθήκη νέων προϊόντων κλπ.) μέσω του πίνακα διαχείρισής τους.


Ηλεκτρονικά καταστήματα (E-shop): Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι δυναμικές ιστοσελίδες που εκτός από την παρουσίαση προϊόντων δίνουν και την δυνατότητα των Online αγορών (παραγγελιών και πληρωμών) στους χρήστες.