Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων:

Μικρή ιστοσελίδα
παρουσίασης
Ιστοσελίδα
απαιτήσεων
Μικρό
e-shop
E-shop
απαιτήσεων
350-400€500-1500€600-700€800-2000€

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ